Historie vinařství – Středověk a novověk

Přijměte pozvánku na stručnou exkurzi do historie pěstování révy vinné. V druhém díle si vysvětlíme, proč byli lidé ve středověku pořád opilí a jaký vliv na vinařství mělo objevení Ameriky. Víte, jak vzniklo portské a nebo jaké odrůdy lidem nejvíce chutnaly v 18. století? 

StředověkVino -stredovek

Ve středověku se pomalu začaly sjednocovat postupy při výrobě vína, tak, jak je známe dodnes. Víno ze ve většině případů vyrábělo v klášterech či pod patronací církve. Církev ho využívala nejen při slavnostních obřadech, ale také s ním čile obchodovala. V některých klášterech se obliba ve víně zvrhla v opilství. Například křesťanský řád benediktinů má obrovské zásluhy na zbudování vinic po Evropě, ale nadužívání alkoholu vedlo k nezřízeným pitkám a celé hnutí bylo podrobeno kritice. Na protest vznikl asketický řád cisterciáků, který založil Robert z Molesmu, kterému se okázalé hýření a neskromný život mnichů nezamlouval.

Nicméně ani cisterciáci si čistý štít moc dlouho nedokázali udržet. Ve středověku totiž nebylo těžké podlehnout alkoholismu. Víno bylo považováno za nejčistší nápoj a to prakticky až do počátku 17. století. voda v ve větších městech byla kvůli nepřítomnosti kanalizace silně znečištěná a pivo bez chmelové přísady podléhalo velmi rychlé zkáze. Kofeinové ani jiné nápoje v té době nebyly známé, a tak bylo víno popíjeno hojně v průběhu celého dne. Tehdejší roční spotřeba činila zhruba 56 litrů na osobu, což je obdivuhodné číslo. Nicméně počátkem 17. století došlo v konzumaci nápojů i potravin k velkým změnám, které šly ruku v ruce se změnami celospolečenskými.

 

Novověk

vino_18.stoleti

S objevením Ameriky se do Evropy dostala čokoláda, z arabských zemí přicestovala káva a z Číny čaj. V Nizozemsku byl objeven princip destilace a díky zlepšení receptury se do piva přidal chmel, který pomohl prodloužit trvanlivost nápoje.  Začali se také budovat vodovody, které pomohly vyřešit neuspokojivou kvalitu vody ve větších sídlech.Ke zlepšení kvality života lidí ve středověku přispělo i to, že se začaly vyrábět skleněné láhve, které umožnily delší a bezpečné uchování nápoje.

Společnost již přestala brát víno, jako nápoj nutný k přežití, ale začala klást důraz i na chuť. Do popředí se tak dostává kvalitnější víno, které bylo možné i dlouhodoběji skladovat. Ve Francii v usedlosti Haut-Brion vzniká údajně první víno, které bychom dnes označili jako pozdní sběr. Jeho věhlas se rychle šíří a stává se oblíbeným i za mořem v Anglii. Majitel usedlosti si v Londýně po velkém požáru v roce 1666 zřizuje tavernu, kde teče jeho červené víno proudem.

V 18. století se do popředí zejména odrůda Pinot Noir a v Německu Riesling. V Anglii holdují nadále spíše sladším chutím, a proto zde roste obliba portského vína. To vzniklo vlastně nedopatřením, ale rychle si získalo oblibu. Víno bylo před cestou na moři zakonzervovat, aby se nezkazilo, proto se sudy dolévaly lihovinou. Víno tak získalo delší trvanlivost, vyšší podíl alkoholu, ale také novou, zajímavou chuť. V 18. století nesl tento druh úpravy vína přívlastek “anglický”.

 

Jak pokračoval příběh vína dál? Vše se dozvíte v článku Historie vinařství – Od 19. století až současnost ->>>

Menu