Historie vinařství – Počátky pěstování révy vinné

Přijměte pozvánku na stručnou exkurzi do historie pěstování révy vinné. V prvním díle se podíváme na to, jak se víno dostalo do Evropy a k jakým účelům se používalo.  Jak středověké víno chutnalo a proč můžeme být vděční římským zakladatelům vinic, se dozvíte v článku o historii pěstování révy vinné (1. díl).

Starověk

Dionysos - bůh vína

Historie vína je mnohem starší než vznik prvních písemných památek. O sběru a využití hroznů se objevují zmínky na hliněných tabulkách, na svitcích i v hieroglifech na zdech hrobek egyptských faraonů. Již v těch dobách se jednalo o nápoj, jehož pití bylo spojeno s nejrůznějšími obřady. Pravděpodobně se réva vinná do Evropy rozšířila z východu (oblast dnešní Gruzie) a to ve dvou velkých vlnách. První rostliny přivezli Féničané, kteří osidlovali Středozemí kolem roku 1100 př. n. l., a poté Řekové, kteří je ze svého území rozšířili i na území Itálie, Francie a Španělska. První vinohrady vůbec začaly vznikat také na území severní Afriky a na pobřeží Černého moře. 

Rozšíření révy vinné pochopitelně znamenalo i počátek výroby produktů z hroznů. Kvůli nemožnosti víno skladovat odpovídajícím způsobem byl nápoj nevalné chuti. Z řeckých písemností vyplývá, že víno bylo často dochucováno medem, pryskyřicí či kořením. O něco lepší kvalitu představovalo víno z některých řeckých ostrovů. Popularitu si ve své době vysloužilo například víno z Chiosu.

Jak se postupně v Evropě promíchávaly kultury, zanechávaly za sebou i stopu v podobě vinic. Řekové si takto podmanili jih Itálie a Etruskové Toskánsko. Nejvíce záznamů o pěstování vína se dochovalo od Římanů. Podle nich lze zrekonstruovat i poměrně detailní mapu s jednotlivými odrůdami, které se v dobách rozmachu pěstovaly.

 

Římské víno bylo kvalitní a vyznačovalo se i nezvykle dlouhou trvanlivostí. Doposud se víno v dřevěných sudech skladovalo jen v několika málo oblastech a převažovaly spíše hliněné amfory, ve kterých se dalo víno i přepravovat na velké vzdálenosti. Chuť vína ve starověku bychom mohli nejlépe připodobnit například k vínu Madeira. Běžná vína, která patřila ke každodennímu stolování v římských domácnostech by se dala naopak připodobnit k dnešním mladým stolním vínům. Římané si s vínem opravdu rozuměli. Jim můžeme vděčit za to, že založili většinu nejslavnějších vinařských oblastí ve Francii, i po celé Evropě. Ve starověku vznikly oblasti podél řeky Loiry, podél Mosely, podél Rýna a vinice se objevily i v oblasti později známé jako Champagne, Bordeaux či v Burgunsko.

 

Pokračování zajímavé historie vína se dočtete v článku Historie vinařství – Středověk a novověk – >>>

Menu