Historie vinařství – Od 19. století po současnost

Od 19. století po současnost

 

V 19. století dál rostla chuť po sladších vínech. Na trhu je nejvíce oblíbené šampaňské, portské, sherry, malaga či marsala. Objevují se také první výběry z cibéb či víno madeira. Z vinařství se stává významné odvětví, které představuje značnou část zemědělské produkce v celé Evropě. Nicméně po prudkém nárůstu obliby přichází rána, kterou nemohl nikdo čekat. Do Evropy se z Ameriky rozšíří nebezpečná mšička révokaz (filoxera), která napadá kořenový systém révy vinné, která v důsledku napadení uhyne. Mšička révokaz zničila vinice po celé Evropě. Některé vinařské regiony již po nákaze bohužel v původním rozsahu obnoveny nebyly.

Na základě této pohromy se začalo víno šlechtit a roubovat na tzv. “americké hlavy”, které jsou vůči mšičce resistentní. 

V 19. století se také začalo více dbát na kvalitu a vůbec poprvé se v odborné veřejnosti objevuje geografické vymezení terroir. Ve Francii kontroluje kvalitu vinic vláda a je zavedeno označení appellation d’origine contrôlée, pro vinice (AOC), které splňují ty nejvyšší standardy.

Pěstování vína je věda

Dvacáté století přineslo do pěstování révy vinné a výroby vína vědecké poznatky a kvašení hroznů přestalo být “záhadou”, ale stalo se kontrolovaným procesem. Díky tomu vinaři mohou vytvořit víno jedinečné chuti a vyhnout se chybám při výrobě kvalitního vína. V Barceloně vzniká ve 20. století také 1. Institut enologie, který zkoumá vinařství a vinohradnictví jako komplexní vědu.

Po druhé světové válce je vinařství a vinařský průmysl opět v rozkvětu. Vinice se kromě evropského kontinentu úspěšně rozšiřují i v Americe a v Austrálii, kde se daří i zcela novým odrůdám.

V současnosti není díky propojenosti celého světa problém ochutnat víno z jakéhokoliv regionu. Nabídka je široká a trh je až přesycen množstvím odrůd a způsobů zpracování. V kontrastu s vědeckými metoda pěstování a zušlechťování stojí vinaři, kteří se rozhodli vrátit „ke kořenům“ a kteří vína zpracovávají tradičním způsobem. Zájem lidí o zdravý životní styl zvedl poptávku po naturálních a biodynamických vínech. Trendy jsou také vína zpracovaná metodou kvevre či tzv. oranžová vína.

Díky globálnímu oteplování se vinařské oblasti objevují i v zemích, kde by dříve pěstování révy nebylo možné (Polsko) a změny chutí a preferencí přinášejí víno do zemí, kde o něj doposud nebyl zájem (Čínaú.

V celém světě roste zájem o vinařskou turistiku spojenou s ochutnáváním vín v místě pobytu. Podle předpokladů bude tento trend i nadále sílit. Pokud se i vy chcete jjít s dobou, není nic jednoduššího než začít objevovat a vyrazit do některého z tuzemských sklípků.

Na Moravu samozřejmě můžete vyrazit kdykoliv, ale v letní sezón máte v větších vinařských obcích, že vždy narazíte alespoň na 1 otevřený sklípek. Nachytejte inspiraci k putování po letních otevřených sklepích na jižní Moravě ->>>

Menu